วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี กองทัพบก


รับสมัคร
1. ส่วนภูมิภาค
 - ณ กองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก วันที่ 20-22 ม.ค. 56
 - ณ มณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่ วันที่ 24-25 ม.ค. 56 
 - ณ กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา วันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 56 
 - ณ มณฑลทหารบกที่ 24 จ.อุดรธานี วันที่ 3-4 ก.พ. 56 
 - ณ กองทัพภาคที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 9 - 11 ก.พ. 56 
 - ณ จังหวัดทหารบกชุมพร จ.ชุมพร วันที่ 13 ก.พ. 56

2. ส่วนกลาง วันที่ 16 - 24 ก.พ. 56  ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบข้อเขียน
วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 56 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)